We will be rolling-out new version of Mergado on 27. 5. 2020 from 15:30 to 15:45.
See what's new.

Mergado Keychain

Trial period starts from the very first time you enable the app and is available only once.

Keychain je klíčenka. A Mergadova klíčenka slouží k uložení hesel i dalších informací, nezbytných pro fungování ostatních aplikací. Mergadova klíčenka je zdarma a „spolupráci“ s ní vyžaduje řada jiných aplikací.