Mergado will be down on 22. 8. 2019 from 16:00 to 16:15.

Mergado Keychain

Trial period starts from the very first time you enable the app and is available only once.

Keychain je klíčenka. A Mergadova klíčenka slouží k uložení hesel i dalších informací, nezbytných pro fungování ostatních aplikací. Mergadova klíčenka je zdarma a „spolupráci“ s ní vyžaduje řada jiných aplikací.