Data Owl

Popis

Moudrá sova z Data Owl ví, jak využít statistická data ze zbožových vyhledávačů k vytvoření nových elementů, skrze které zlepšíte nastavení své inzerce. Na základě informací o počtu prokliků, konverzí, průměrné ceně nebo postavení zboží ve vyhledávání pak budete moci přes výběry v Mergadu ladit svou inzerci.

Data Owl vám také skvěle připraví data pro další úpravy – třeba snadno vytvoříte výběr produktů, které jsou ve feedu méně než týden (s využitím nově přidaného elementu DAYS_IN_FEED) a k těm potom ve Feed Image Editoru přidáte cedulku „Novinka“.

K dispozici jsou v aplikaci data za jeden (_1), sedm (_7) a třicet dní (_30), máte tak skutečný přehled o tom, jak si vaše inzerce dlouhodobě vede.

Chcete vyzkoušet, co všechno s ní dovedete? Zapněte si ji na 10 dní zdarma!

Jak vám Data Owl pomůže?

 • Pomůže vám zpřesnit a zacílit inzerci.
 • Ukáže vám skutečný zájem o vaše zboží.
 • Můžete díky němu odhalit chyby a nefunkční nastavení.
 • Data využijete i v dalších aplikacích.

Proč Data Owl vyzkoušet?

 • Budete mít lepší přehled o svém zboží.
 • Využijete díky němu získávaná statistická data naplno.
 • Umožní vám v Mergadu vytvářet výběry s novými elementy.
 • Prvních 10 dní vám bude sloužit zdarma.

Jaká data aplikace nabízí:

 • data z Heureka statistických XML
 • data z Heureka Sortiment reportu
 • data z Google Analytics
 • Informace o produktech
 • aktuální předpověď počasí (CZ a SK)

Pro správný chod aplikace Data Owl musíte mít Ověřeno zákazníky od Heureky, měřit konverze a mít propojeno Mergado s Google Analytics a Heurekou.

Náhledy aplikace

Práva aplikace

Aplikace ke svému fungování požaduje následující práva:

 • Čtení dat uživatele
 • Zasílání notifikací pro uživatele
 • Čtení exportů v e-shopu
 • Úprava exportů v e-shopu
 • Čtení dat e-shopu
 • Úprava dat e-shopu
 • Čtení statistik e-shopu
 • Čtení Google Analytics e-shopu
 • Zasílání notifikací pro e-shop
 • Čtení dat exportu
 • Úprava dat exportu
 • Čtení elementů
 • Úprava elementů
 • Čtení výběrů
 • Čtení pravidel
 • Úprava pravidel
 • Čtení statistik exportu
 • Spouštění nových zpracování exportu
 • Čtení historie exportu

Pro aktivaci této aplikace je nutné se nejdříve přihlásit.

Jak začít?

V aplikaci na kartě Nastavení vyberte nové elementy, které budete chtít ve výběrech používat a výběr uložte.

Při nejbližším aplikování pravidel se spustí vytvoření a plnění nových elementů daty. Aplikace běží na pozadí a plnění můžete trvat déle než samotné aplikování pravidel, proto mějte prosím strpení.

Nastavil/a jsem nové elementy, ale ty jsou prázdné. Jak to?

Propsání nových hodnot do výstupního feedu může trvat až 24 hodin podle toho, kdy má Mergado připravena statistická data ke dni zapnutí aplikace. Aplikace poté kontroluje stav dat každou hodinu. Data proto můžete mít ve výstupním feedu rychleji než za 24 h.

V ukázce XML na stránce “Produkty” je ale neuvidíte, protože elementy jsou pro výstup skryty, aby se nikam ven z Mergada neposílaly. Nově si je můžete zobrazit zatržením možnosti "Zobrazit náhledy XML vč. skrytých elementů".

Hodnoty elementů se aktualizují každý den poté, co Mergado zpracuje statistiky z uvedených zdrojů za předchozí den.

Jak si můžu hodnoty elementů zkontrolovat?

Zkontrolovat si je a zjistit jejich hodnoty můžete na stránce “Hodnoty elementu”. Cesta vede přes Pravidla > Upravit elementy > klik na hamburger ikonku u vybraného elementu.

Data za předchozí den mají sufix “_1”. Hodnoty pro předchozích 7 a 30 dní pak mají na konci “_7” a “_30”.

Zdroje dat

Heureka

Data pro Heureku si aplikace nyní stahuje ze Sortiment reportu a statistik měření konverzí.

Google Analytics

Data z Google Analytics jsou ze všech zdrojů. Aplikace aktuálně nerozlišuje data Google Analytics pro jednotlivé zdroje.

Produkty

Data jsou uváděna ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS, tedy např. datum 26. 12. 2017 v jedenáct hodin večer bude zapsáno jako 2017-12-26 23:00:00.

 • Datum vytvoření produktu - platí pro produkty, které do feedu přibyly po 11. 1. 2017. U starších produktů není vyplněna žádná hodnota.
 • Počet dní produktu v XML feedu / od poslední změny - obsahuje informaci o tom, kdy se produkt ve feedu objevil, přičemž konkrétní hodina v tomto nehraje roli. Pokud se produkt objevil ve feedu 23. 2., bude 24. 2. v elementu P_DAYS_IN_FEED hodnota 1, i přesto, že produkt není ve feedu ani celých 24 hodin.

Datum a čas

 • Den v týdnu, D_DAY_OF_WEEK - element nabývá hodnot 1 až 7, kdy 1 = pondělí a 7 = neděle.
 • Aktuální datum, D_CURRENT_DATE - element mění hodnotu po prvním zpracování aktuálního dne. Formát data je YYYY-MM-DD např. datum 26. 1. 2017 bude zapsáno jako 2017-01-26.
 • Hodina zpracování, D_EXECUTE_HOUR - Obsah odpovídá hodině zpracování produktu aplikací při aplikaci pravidel. Nabývá celých hodnot od 0 do 23.

Počasí

Předpověď se aktualizuje každou hodinu nezávisle na aplikování pravidel. Zdrojem dat je http://openweathermap.org/.

 • Aktuální teplota - teplota ve stupních Celsia (°C). Hodnota v elementu pro 16,5 °C bude 16,5.
 • Aktuální počasí - slovní popis aktuální předpovědi v anglickém jazyce např. light rain.
 • Aktuální kód počasí - tento element obsahuje kód aktuální předpovědi pro snazší zápis ve výběrech hodnoty. Jeho hodnota může být např. 500 což odpovídá light rain.

Jakých hodnot mohou elementy nabývat naleznete zde http://openweathermap.org/weather-conditions#Weather-Condition-Codes-2

 • Výběr pro déšť bez dalšího rozlišení pak můžete zapsat jako [W_CZ_WEATHER_CODE] ~ "^5".

Jak se počítají 7 denní a 30 denní data?

7 denní a 30 denní data se počítají z jednodenních statistik (součty a průměry), proto např. data o konverzích z Heureky nemusí souhlasit přesně s daty v administraci Heureky, která připisuje konverze ke dni prokliku.

Co se stane, když některý den nebudou statistiky k dispozici?

Víme, že se to může stát. Výpadek budeme ignorovat a statistika se zobrazí za dny, po které byla ze srovnávačů k dispozici. Může se tedy stát, že místo sedmi dnů budou statistiky fakticky jen za šest.

Aktuální počasí a čas aplikování jsou závislé na tom, kdy Mergado aplikuje pravidla. Pokud aplikuje pouze na část produktů, hodnoty elementů se aktualizují jen u těchto produktů.