Data Owl

Bidding Fox Elements

Oznámení

⚠️Je to tady! Data Owl končí a jeho žezlo přebírá Bidding Fox Elements. Bidding Fox Elements jsme vám nedávno představili na blogu. Rádi bychom poprosili všechny, kdo Data Owl používají, abyste co nejdříve přešli na Elements. Pro Data Owl netruchlete, jeho místo přebírá novější a schopnější nástupce.

Popis

Moudrá sova z Data Owl ví, jak využít statistická data ze zbožových vyhledávačů k vytvoření nových elementů, skrze které zlepšíte nastavení své inzerce. Na základě informací o počtu prokliků, konverzí, průměrné ceně nebo postavení zboží ve vyhledávání pak budete moci přes výběry v Mergadu ladit svou inzerci.

Data Owl vám také skvěle připraví data pro další úpravy – třeba snadno vytvoříte výběr produktů, které jsou ve feedu méně než týden (s využitím nově přidaného elementu DAYS_IN_FEED) a k těm potom ve Feed Image Editoru přidáte cedulku „Novinka“.

K dispozici jsou v aplikaci data za jeden (_1), sedm (_7) a třicet dní (_30), máte tak skutečný přehled o tom, jak si vaše inzerce dlouhodobě vede.

Chcete vyzkoušet, co všechno s ní dovedete? Zapněte si ji na 10 dní zdarma!

Co Data Owl umí

 • Pomůže vám zpřesnit a zacílit inzerci.
 • Ukáže vám skutečný zájem o vaše zboží.
 • Můžete díky němu odhalit chyby a nefunkční nastavení.
 • Data využijete i v dalších aplikacích.

Proč Data Owl využívat

 • Budete mít lepší přehled o svém zboží.
 • Využijete díky němu získávaná statistická data naplno.
 • Umožní vám v Mergadu vytvářet výběry s novými elementy.
 • Prvních 10 dní vám bude sloužit zdarma.

Jaká data aplikace nabízí

 • data z Heureka statistických XML
 • data z Heureka Sortiment reportu
 • data z Google Analytics
 • informace o produktech
 • aktuální předpověď počasí (CZ a SK)

Pro maximální využití aplikace Data Owl je nutné Ověřeno zákazníky od Heureky, měřit konverze a mít propojeno Mergado s Google Analytics a Heurekou.

Náhledy aplikace

App rights

In order to work properly, the Data Owl app needs the following rights:

 • Reading user's data
 • Sending messages to users
 • Reading exports in online store
 • Reading data from online store
 • Reading online store's statistics
 • Reading online store's Google Analytics
 • Sending messages for online store
 • Reading export data
 • Reading of elements
 • Editing of elements
 • Reading of queries
 • Reading of rules
 • Editing of rules
 • Reading export statistics
 • Launching new export processing
 • Reading export history

To activate this app it is first necessary log in.

Jak začít?

V aplikaci na kartě Nastavení vyberte nové elementy, které budete chtít ve výběrech používat, a výběr uložte.

Při nejbližším aplikování pravidel se spustí vytvoření a plnění nových elementů daty. Aplikace běží na pozadí a plnění může trvat déle než samotné aplikování pravidel, proto mějte prosím strpení.

Nastavil/a jsem nové elementy, ale ty jsou prázdné. Jak to?

Propsání nových hodnot do výstupního feedu může trvat až 24 hodin podle toho, kdy má Mergado připravena statistická data ke dni zapnutí aplikace. Aplikace poté kontroluje stav dat každou hodinu. Data proto můžete mít ve výstupním feedu rychleji než za 24 h.

V ukázce XML na stránce “Produkty” je ale neuvidíte, protože elementy jsou pro výstup skryty, aby se nikam ven z Mergada neposílaly. Nově si je můžete zobrazit zatržením možnosti "Zobrazit náhledy XML vč. skrytých elementů".

Hodnoty elementů se aktualizují každý den poté, co Mergado zpracuje statistiky z uvedených zdrojů za předchozí den.

Jak si můžu hodnoty elementů zkontrolovat?

Zkontrolovat si je a zjistit jejich hodnoty můžete na stránce “Hodnoty elementu”. Cesta vede přes Pravidla, Upravit elementy a klik na hamburger ikonku u vybraného elementu.

Data za předchozí den mají sufix “_1”. Hodnoty pro předchozích 7 a 30 dní pak mají na konci “_7” a “_30”.

Zdroje dat

Heureka

Data pro Heureku si aplikace nyní stahuje ze Sortiment reportu a statistik měření konverzí.

Google Analytics

Data z Google Analytics jsou ze všech zdrojů. Aplikace aktuálně nerozlišuje data Google Analytics pro jednotlivé zdroje.

Pro párování dat s Google Analytics je nutné, aby adresa produktu v XML feedu byla stejná jako adresa cílové stránky v Analytics. S UTM parametry si Data Owl poradí.

Produkty

Data jsou uváděna ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:SS, tedy např. datum 26. 12. 2017 v jedenáct hodin večer bude zapsáno jako 2017-12-26 23:00:00.

 • Datum vytvoření produktu - platí pro produkty, které do feedu přibyly po 11. 1. 2017. U starších produktů není vyplněna žádná hodnota.
 • Počet dní produktu v XML feedu / od poslední změny - obsahuje informaci o tom, kdy se produkt ve feedu objevil, přičemž konkrétní hodina v tomto nehraje roli. Pokud se produkt objevil ve feedu 23. 2., bude 24. 2. v elementu P_DAYS_IN_FEED hodnota 1, i přesto, že produkt není ve feedu ani celých 24 hodin.

Pro elementy typu “v kategorii” - P_PRODUCTS_IN_CATEGORY, P_CATEGORY_MIN_PRICE, P_CATEGORY_MAX_PRICE aplikace používá data z těchto elementů:

 • CATEGORYTEXT
 • g:product_type
 • g:google_product_category

Není-li ve vašem feedu ani jeden z těchto elementů, do nových elementů nebude aplikace nic zapisovat. Pokud máte ve svém feedu pro kategorii jiný element (např. CATEGORY) vytvořte si v Mergadu element pojmenovaný jako jeden z výše uvedených (CATEGORYTEXT) a naplňte jej s pomocí pravidla Přepsat z elementu vašeho.

Datum a čas

 • Den v týdnu, D_DAY_OF_WEEK - element nabývá hodnot 1 až 7, kdy 1 = pondělí a 7 = neděle.
 • Aktuální datum, D_CURRENT_DATE - element mění hodnotu po prvním zpracování aktuálního dne. Formát data je YYYY-MM-DD např. datum 26. 1. 2017 bude zapsáno jako 2017-01-26.
 • Hodina zpracování, D_EXECUTE_HOUR - Obsah odpovídá hodině zpracování produktu aplikací při aplikaci pravidel. Nabývá celých hodnot od 0 do 23.

Počasí

Předpověď se aktualizuje každou hodinu nezávisle na aplikování pravidel. Zdrojem dat je http://openweathermap.org/.

 • Aktuální teplota - teplota ve stupních Celsia (°C). Hodnota v elementu pro 16,5 °C bude 16,5.
 • Aktuální počasí - slovní popis aktuální předpovědi v anglickém jazyce např. light rain.
 • Aktuální kód počasí - tento element obsahuje kód aktuální předpovědi pro snazší zápis ve výběrech hodnoty. Jeho hodnota může být např. 500 což odpovídá light rain.

Jakých hodnot mohou elementy nabývat naleznete zde http://openweathermap.org/weather-conditions#Weather-Condition-Codes-2

 • Výběr pro déšť bez dalšího rozlišení pak můžete zapsat jako [W_CZ_WEATHER_CODE] ~ "^5".

Jak se počítají 7 denní a 30 denní data?

7 denní a 30 denní data se počítají z jednodenních statistik (součty a průměry), proto např. data o konverzích z Heureky nemusí souhlasit přesně s daty v administraci Heureky, která připisuje konverze ke dni prokliku.

Co se stane, když některý den nebudou statistiky k dispozici?

Víme, že se to může stát. Výpadek budeme ignorovat a statistika se zobrazí za dny, po které byla ze srovnávačů k dispozici. Může se tedy stát, že místo sedmi dnů budou statistiky fakticky jen za šest.

Aktuální počasí a čas aplikování jsou závislé na tom, kdy Mergado aplikuje pravidla. Pokud aplikuje pouze na část produktů, hodnoty elementů se aktualizují jen u těchto produktů.

{youtube=bT6RgxfEQ3M}

Rating

22/01/2018

User did not enter any rating text

13/12/2017

User did not enter any rating text

15/08/2017

User did not enter any rating text

14/06/2017

User did not enter any rating text