Import Ant

Změny velkého množství dat mohou být zdlouhavé a vyčerpávající, zvláště při ručních úpravách. V takových situacích touží člověk po možnosti importovat upravená data hromadně - a právě aplikace Import Ant umožňuje nahrávat do Mergada CSV soubory, díky kterým upravíte svoje výstupní data na pár kliknutí.

Aplikace spojí importovaný soubor (se změnami biddingu nebo parametrů) pomocí párovacích elementů s existujícími produkty v Mergadu. První řádek nahrávaného souboru by proto měl obsahovat názvy elementů - ty se ovšem nemusí shodovat s názvy, které máte v Mergadu - během procesu importu budete moci vybrat, který element se má s kterým napárovat.

Import Ant používá kódování UTF-8, jako oddělovač použijte čárku: “,”

Jak vám Import Ant pomůže?

  • jednoduše aktualizuje velké množství dat ve vašem feedu
  • ušetří vám práci i čas strávený s ručními změnami dat

Proč vyzkoušet Import Ant?

  • umožňuje rychlé unikátní změny
  • rozšiřuje možnosti úprav produktů
  • je na 10 zní zdarma, dál potom za příznivou cenu

Náhledy aplikace

This application isn't supported in your currency. GBP (£)

Jak začít?

Připravte si soubor se změnami, který chcete importovat. Na úvodní straně aplikace ho nahrajte do Mergada.

Vyberte element (sloupec), podle kterého se má soubor spárovat s daty v Mergadu. Aplikace vám nabídne názvy sloupců z prvního řádku .csv souboru, je tedy potřeba mít elementy uvedené v něm. Není přitom nutné, aby se názvy elementů z nahrávaného elementu shodovaly s názvy elementů v Mergadu - v dalším kroku Vám aplikace nabídne možnosti párování a snadno jí tak řeknete, který element je který.

Nakonec stačí výběr nastavení potvrdit a je hotovo.

Zpracování

Nejdříve si obsah CSV zpracuje aplikace. Změny se zapíší do výstupního feedu v okamžiku, kdy má aplikace zpracován nahraný soubor, a dá pokyn Mergadu k přegenerování exportu. Po jeho dokončení budou data na výstupu.

CSV specifikace

  • Jako oddělovač použijte čárku ","
  • Kódování UTF-8

Co se stane, když některý z elementů z CSV souboru ve feedu v Mergadu nemám?

Když element nebude ve feedu, aplikace jej vytvoří.

Jak se aplikace zachová v případě, že bude název sloupce v souboru chybět?

Pokud nevyplníte název elementu, sloupec bude přeskočen.

Musí se sloupce v CSV souboru jmenovat stejně jako elementy v Mergadu?

Sloupce mohou mít libovolné názvy. V nastavení importu si určíte, který sloupec se má propsat do jakého elementu.