Clicking Goat

How Clicking Goat helps

The application can write valuable data to your MERGADO Editor export. It was the first to support the PPC advertising system Sklik. From it, the app can get the average search rate or average cost per click and write this information into an element in the export.

How Clicking Goat works

 1. The user sets up a data source in Clicking Goat – the application currently focuses on supporting the Sklik PPC system from the Seznam.cz search engine.
 2. He then creates elements that draw data from this data source. In the case of Sklik, these are two elements that contain the average cost per click (CPC) and the average keyword search rate for the last two months.
 3. When creating an element, the user selects the element from the export where the data is to be taken from and the element where the output is to be written to.
 4. Clicking Goat is activated when the export is re-generated in the MERGADO Editor. It usually needs two regenerations - the first one reads the data, and the second one writes it to the export. Given the nature of the data, this is fine.

Who is the app for

PPC specialists will use the data to prepare PPC campaigns for Sklik and Google Ads. SEM or SEO experts can use the data for keyword or product analysis.

Why use Clicking Goat

 • You can use data from Sklik.
 • You can link the data to MERGADO Editor exports and combine it with different tools. The usage is general, not tied to one specific tool.
 • Easy to use.
 • You set what data you want to draw and what you do with it.
 • Works immediately after switching it on. No need to contact the developer.

What Clicking Goat looks like

For projects

 • ⭐ All formats

App rights

In order to work properly, the Clicking Goat app needs the following rights:

 • Reading user's data
 • Reading export data
 • Reading of elements
 • Editing of elements
 • Reading of queries
 • Reading of rules
 • Editing of rules
 • Reading project products

To activate this app it is first necessary log in.

Ochrana soukromí

Aby mohla Clicking Goat fungovat, potřebuje zpracovat vaše data. Zde vysvětlím jaká data to jsou. Obecně lze říct, že veškerá data, která Clicking Goat zpracovává, vidíte v její administraci. Na pozadí neukrývá žádná tajemství.

MERGADO API

Z MERGADO API bere Clicking Goat základní informace, které jsou nezbytné pro autorizaci uživatele, který chce pracovat s administrací Clicking Goat. Dále si bere data z elementů, které jí uživatel nastaví jako vstupní element pro získání dat.

Systémy třetích stran

Obecně lze říci, že uživatel nastavuje, jaká data má Clicking Goat čerpat. Teto data vidí v MERGADO Editoru. Clicking Goat drží ukládá data do mezipaměti tak, aby nebylo nutno při každém zpracování ptáti se znovu. Po čase tato data z mězipaměti smaže.

Další informace

 • Domény, které Clicking Goat využívá:
  • https://app.clickinggoat.com/ na této doméně běží jádro aplikace. Uživatel s ní nejspíš do styku nepřijde nebo jen zřídka. To proto, že aplikace je dostupná v prostředí administrace MERGADO.
  • https://store.mergado.com/detail/clickinggoat/ je výchozí stránka aplikace v MERGADO Store. Najdete zde informace o aplikaci, možnost aplikaci zapnout či vypnout.

Témata článku: ochrana soukromí, ochrana dat uživatelů

Rating

No ratings yet. Enable the app to add rating.